Search

  -  Bibliografie

Bibliografie

J. Padrta, Královská cesta, Výtvarná práce 16/17, 1968

P. Štěpánek, Cronica de Praga, Goya 92, 1968

V. Burda, II. Pražský salón, Výtvarná práce 9, 1969

P. Štěpánek, Kresby Aleše Lamra, Host do domu 6, 1970

J. Šmíd, Výstavy předjarní, Výtvarná práce 4, 1970

J. Padrta, Výstava mladých, Výtvarná práce 9, 1970

P. Štěpánek, Arte attualle in Cecoslovacchia, D´Ars 56/57, 1971

H. Bažantová, Z jarních výstav, Výtvarný život 8, 1973

J. Kříž, Aleš Lamr v Jilské ulici, Umění a řemesla III, 1975

J. Kroutvor, Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Film a doba 7, 1975

H. Schreiber, O jarním optimismu, Tvorba 15, 1975

J. Valoch, Výtvarný humor Aleše Lamra, Rovnost, 10. 4. 1979

P. Štěpánek, Cronica de Praga, Goya 151, 1980

Jazzpetit partitury, Jazzová sekce, 1980

G. Lamon, Au jardin des enfants, Vivre Aujourd´hui, 7. 8. 1981

J. Dvořák, Kouzelná zahrada, Tvorba, 20. 10. 1982

J. Dvořák, Divadlo v pohybu, Scéna 25/26, 1982

P. Nedoma, Kresby Aleše Lamra, Výtvarná kultura 4, 1983

M. Langrová, Klíče k obrazu, Albatros, edice Objektiv, 1983

J. Kříž, II grottesco nell arte ceca contemporanea, Terzoocchio 3, 1983

J. Kříž, Hry na hru Aleše Lamra, Bydlení 2, 1983

P. Štěpánek, La nueva generacion del arte checo, Goya 177, 1983

J. Dvořák, Jak se slaví 15. narozeniny, Sborník Než spadne opona, Brno, 1983

S. Hošková, Mladá kresba, Odeon, Praha, 1984

J. Hůla, Aleš Lamr, Gramorevue 1, 1987

R. M. Rinaldi, Una clinica pediatrica, Interni 370, 1987

Z. Lukeš, Nové dětské zdravotní středisko, Technický magazín 3, 1987

J. Macháček, Jak se nebát doktora., Bydlení 767, 1987

J. Hůla, Dablovky – výtvarná hra, Opus Musicum 3,1987

L. Žižková, Dětské zdravotní středisko, domov 3, 1988

O. J. Sekora, Pohoda v parku, Domov 2, 1988

J. Kříž, Kosmické hry Aleše Lamra, Literární měsíčník 6, 1988

M. Lamač, České zátiší na Hluboké, Ateliér 6, 1988

M. Klivar, Barevná plastika ve Vojanových sadech, Ateliér 9, 1988

J. Hůla, Na světě jsou všechny barvy, Svobodné slovo, 1. 10. 1988

P. A. Croset, Three projects by D. A. Studio in Czechoslovakia, Casabella 548, 1988

N. Řeháková, Kresby Aleše Lamra, Ateliér 20, 1988

P. Zadražil, Obrazy, objekty, kresby A. Lamra, Domov 1, 1989

J. Novotná, Výtvarník Aleš Lamr, Opus Musicum 1, 1989

L. Tomsová, Lidé s kameny, Ateliér 3, 1989

L. Tomsová, Znakem je barevnost, Ateliér 5, 1989

L. Žižková, Příběhy příbramské školy, Domov 2, 1990

I. Sedláček, Nová tvorba, Ateliér 6, 1990

I. Sedláček, Aleš Lamr, Z malířské tvorby, Naše pravda, 10/1990

I. Zhoř, Klíče k sochám, Albatros, edice Objektiv, 1990

J. Hůla, Cesta za světlem, Svobodný zítřek 7, 1990

M. Sylvestrová, Československé užité umění, Design Journal 27, 1990

P. Nedoma, Světlo v temnotě, Ateliér 26, 1990

J. Machalický, Aleš Lamr, Poznámky z ateliéru, Tvorba 11, 1991

M. Krauzová, Putování Aleše Lamra z Moravy do Čech, Občanský deník 6, 1991

P. Nedoma, Současné křesťanství a současné umění, Umění a řemesla 3, 1991

I. Neumann, Aleš Lamr v galerii Via Art, Ateliér 23, 1992

K. a L. Cato, Graphics in The Third Dimension, Graphic SNA, Japonsko, 1992

B. Čapka, Aleš Lamr, Český deník, 20. 10. 1992

M. Kašpárková, Ví snad někdo, jak vypadá cherubín, Lidová demokracie, 16. 4. 1992

J. Bal, Aleš Lamr rozsvítil Mánes, Svobodné slovo, 1993

V. Lahoda, Lamrovo právo na Tramtárii, Lidové noviny, 15. 7. 1993

I. Zhoř, Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha, 1993

J. Fiala Obraz jako hra, Vesmír, roč. 72/7 1993

K. Cikánová, Malujte s námi, Aventinum, 1993

N. Matsura, Modern Czech Posters, Idea 241, 1993

E. Kůnová, President také maloval, Práce, 20. 2. 1993

P. Volf, Minimalismus i barevná explose, Mladá fronta, 14. 7. 1993

I. Šalbovičová, Tvorba jako explosivní hravost, Telegraf, 16. 7. 1993

J. Kříž, Lamrova retrospektivní série, Ateliér 1, 1994

Z. Freisleben, Socha a Hlína podruhé, Ateliér 23/10, 11, 1994

I. Neuman, Aleš Lamr, Ateliér 13, 1995

B. Ditrych, Aleš Lamr, Věda a technika 8, 1995

M. Mžyková, J. T. Kotalík, J. Valoch, Zakázané umění I, Výtvarné umění, 3–4/1995

J. Baroš, Malíř, který podlehl kouzlu barev, Večerník moravskoslezský, 13. 4. 1995

M. Slavická, M. Pánková, Zakázané umění II, Výtvarné umění 1–2/1996

K. Cikánová, Aventinum, Praha, 1996

P. Hron, Bomba u Mistra s palmou, Náš čas, 22. 7. 1997

J. F. Psycho-malerei aus Tschechien: A. L. zigt Bilder im MPI Münchechen, Merkur, 28. 2. 1997

I. Zimmerman – Geheimnisvollespiel – Südd Zeitung 6. 3. 1997

J. Haas, Dílo vysmívající se konzumnímu životu, Deník 10, 1997

E. Kircher, Spielerisch mit Farben umgehen, Bosh-Zünder 21. 4. 1998

J. Pešice, Barevný třesk v presidentské kanceláři, Listy, Praha 1, 6. 5. 1998

R. Wagner, Aleš Lamr, malíř, grafik, keramik, MF DNES, 12. 6. 1998

J. Hůla, Aleš Lamr vystavuje na Novoměstské radnici grafiky, Lidové noviny, roč. V, číslo 136. 16. 6. 1998

P. Urban, „Z výtvarného umění se stále více stává byznys“, Haló noviny, 4. 6. 1998

P. Oslzlý, Páté divadlo v Pohybu, Program Divadla na Provázku, Brno, 1998

S. Wildová, Barvy jsou pro každého…, Pražský čtrnáctideník, č. 12, 3. roč, 1998

P. Pečínková, Contemporary Czech Paiting, Gordon and Breach Arts International, Australie

K. Jaroš, Lamrova tvorba dospěla k symbolům, MF DNES, 26. 9. 1998

K. Cikánová, tužkou, štětcem nebo myší, Aventinum Praha 1998

R. Pivec, Vernisáž, Rychnovský zpravodaj, 1. 10. 1998

H. Pusch, Sammlung Kurrt Descher im Stadthaus, Südwestpresse 26. 6. 1998

K. Jaroš, výstava nabízí nejnovější tvář Aleše Lamra, MF DNES, 4. 8. 1999

K. Jaroš, Aleš Lamr vystavuje své práce v ústecké galerii pod radnicí, Orlické noviny, 30. 7. 1999

R. Wagner, Aleš Lamr míří dovnitř, EXIT 12, 1999

R. Wagner, Lamr směřuje do nitra obrazového pole, Lid. noviny, 10. 1. 2000

Z. Freisleben, Aleš Lamr, Energie barvy a tvaru, KERAMIK, 2/2000

L. Procházka, Český barok, Lamr a Kabala, Xantypa 9, 2000

V. Dezortová, Na podlaze topinky, na střeše kůrky, Pěkné bydlení, srpen 2000

P. Klimeš, Barevný svět Aleše Lamra, Veselý výlet, 17/2001

B. Uhlíř, Dvorní výtvarník presidenta, Moravské noviny, 3. 4. 2001

J. Soukup, Vernisáž obrazů Aleše Lamra, Hradecké noviny, 2. 6. 2001

L. Žižková, Pavel Šťastný, Art & Interier, Příloha ke katalogu 3, 2002

T. Hendrych, Love Letters, Místo očisty 4, 2002

A. Gregar a J. Kožnar, Čtyři roční doby Aleše Lamra, Nové Kralicko, 5. 6. 2002

J. Kříž, Monografie, Aleš Lamr, Nakladatelství Art edition Černý, 2003

Z. Freisleben, Splněný sen, Moderní byt, 7. 7. 2003

T. Dittrich, Duch vane, kam chce, Život víry 10, 2003

J. Kříž, Duch vane, kam chce, Atelier 12, 2003

J. Machalický, Aleš Lamr od šedesátých let do současnosti, Lidové noviny, 10. 12. 2003

M. Richter, Steklík, Lamr ve Svitavách, Ústecké ozvěny 9, 2004

T. Dittrich, Dej mi nějakou barvu navíc, Život víry 7–8, 2004

I. Tvrzová, Chalupa s malířskou inspirací, Chatař a chalupář 8, 2004

B. Čuhelová, Pozvánka na výstavu, Naše město Svitavy, 9, 2004

D. Mezerová, V galerii XXL září barvy, Lounský press, 7. 10. 2004

E. Poláčková, Na malebném místě, Doma atd. 10, 2004

A. Lamr, Kreslím, tedy jsem, Revue Art 2, 2005

H. Trhońová, Aleš Lamr a Veselá kráska, T trendy 1, 2004

P. Kurka, Barevné chvění v obrazech Aleše Lamra, Noviny Litvínovska 3, 2005

B. Fleissigova, Provence na kraji Prahy, BMW revue 2, 2006

V. Perglerová, Na návštěvě u výtvarníka Aleše Lamra, Bydlíme 4, 2006

Z. Freisleben, Hra doopravdy, Keramika a sklo 6, 2006

P. Kosatík, Aleš Lamr, Střílna, Národní 3, 2008

J. Šorfa, Namalujte si obraz, MF DNES, 9. 1. 2009

J. Kříž, Monografický katalog nakladatelství Art Edition Černý, 2009

B. Frajerová, Mánes září barvami, Lidové noviny, 5. 3. 2009

M. Čechovská, Dráty mi vlezly do obrazů, Hospodářské noviny, 5. 3. 2009

M. Gübelová, Pocta umělci v Parlamentu, Xantypa 3, 2009

P. Kovařík, Malíř vdechl barevný život, Deník pražský, 20. 3. 2009

Eva K. Vsobě pana Lamra, Hauser, 19. 3. 2009

P. Kováč, Život a svět v barvách slunečního spektra, Právo, 20. 3. 2009

J. Chára, Symfonie barev, Panel plus 4, 2009

J. Kříž, Aleš Lamr – obraz v architektuře, Architekt 5, 2009

J. Šorfa, Namalujte si obraz, MF Dnes, 2009

R. Drury, katalog, Obrazy a objekty galerie Doxa, Č. Krumlov, 2009

K. Křížová, Aleš Lamr už má své falsifikátory, Právo, 1. 10. 2009

P. kovařík, Bible očima Aleše Lamra, Pražský deník, 2. 12. 2009

K. Křížová, Bible se hodí pro děti i dědy, Právo, 17. 12. 2009

Novoročenka Václava Havla, MF DNES, 20. 12. 2011

Obálka Rok bez Havla, magazín MF DNES, 6. 12. 2012

Nový cyklus Aleše Lamra, Právo, 10. 2. 2015

N. Klevisová, Trysk nebeských jezdců, Hospodářské noviny, 13. 2. 2015

I. Větvička, Lamrovi (výtvarnická dynastie Aleše Lamra), Xantypa 2, 2015

V. Hnábek, Nové výstavy MF DNES, 15. 7. 2015

I. Machová, Jít neustále dál, Okénko, Letohrad, 2015

T. Poláček, A Havlovi to padlo do oka, magazín MF DNES 12,  2017

B. Frajerová, Neutuchající dobrá nálada Aleše Lamra, Lidové noviny, 31. 1. 2017

B. Frajerová, Popsal jsem čtyři tlusté sešity, Lidové noviny, 2019

Portrét – Život víry, 2020