výstavy

 
    Samostatné výstavy 1968 - 1988 Samostatné výstavy 1989 - 2009 Účast na kolektivních výstavách 1963 - 1989 Účast na kolektivních výstavách 1990 - 2009


Účast na kolektivních výstavách 1990 - 2009

1990 Bienále současné komorní plastiky, Mánes, Praha
1990 Československý listopad, Mánes, Praha
1990 Pocta umělců J.CH., Národní galerie, Praha
1990 Galerie Oko, Amsterdam
1990 Exposition des Artistes Contemporains Tchécoslovaqiues, Paříž
1990 Ostblock in uns, Galerie Tiller, Vídeň
1990 Urbanita 90, galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1990 Staroměstské dvorky, Praha
1990 Gat in de Muur, Amsterdam
1990 Otevřený dialog, Künstlerforum, Bonn
1990 Nové cesty kresby a grafiky, Palác kultury, Praha
1990 Parz Kontakte, Grieskirchen
1990 Současná česká kresba a grafika, Havana
1990 Kontrasty, ÚLUV, Praha
1990 Kontrasty, Dom kultúry, Bratislava
1991 Znak a Svědectví, Muzeum hlavního města Prahy
1991 Znak a Svědectví, zámek, Kroměříž
1991 České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století, AJG, Hluboká nad Vltavou
1991 Keramika 91, Mánes, Praha
1991 Společnost Kruh, Malý formát, Chodovská vodní tvrz, Praha
1991 Situace 70-89, Dům umění, Ostrava
1991 Šedá cihla, galerie u bílého jednorožce, Klatovy
1991 Šedá cihla, Dům umění, Opava
1991 Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno
1991 Situace 70-89, Galerie Frýdek-místek
1991 Kresba členů SČUG Hollar, Praha
1991 Zeichen und Zeugnis (15 umělců z Československa), München, Wiesbaden, Münster
Hořící keř, Emauzy, Praha
1992 Souvztažnosti, Dům umění, Brno
1992 Zlevněné zboží, Ville de Rennes
1992 Duch a světlo, Expo 92, Sevilla
1992 České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie – Muzeum moderního umění, Praha
1992 Duch a světlo, Galerie Sýpka, Vlkov
1992 Galerion 92, Pálffyofský palác, Praha
1992 Trienále plakátu, Mons
1992 Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
1992 Výběr z přírůstků, Východočeská galerie, Pardubice
1992 Minisalón, Nová síň, Praha
1992 Přírůstky NG 1989-92, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992 Česká grafika, Čs. kulturní středisko, Berlín
1992 IV. trienále akvarelu, Novohradská galeria, Lučenec
1993 Mezinárodní výstava, Galerie Ateliér, Obecní Dům, Praha
1993 Mezinárodní výstava akvarelu, Budapešť
1993 Socha a hlína, Galerie výtvarného umění, Cheb
1993 Socha a hlína, Středočeská galerie, Praha
1993 Socha a hlína, Galerie umění, Ostrov nad Ohří
1993 Mona Lisa, Galerie u dobrého pastýře, Brno
Interkontakt grafik, Mánes Praha
1. aukční salon výtvarníků, Karolínum , Praha
Minisalon BeuxArts Museé, Mons
Art TXEC i Eslovac Barcelona (putovní výstava po Španělsku)
Mezinárodní výstava, Galerie Atelier besed, Obecní dům, Praha
Luzná smyčka, Galerie u prstenu, Praha
Mona Lisa, Galerie J. Matičky, Litomyšl
Přírůstky 1981-92, Moravská galerie, Brno, 1. aukční salon výtvarníků, Karolinum Praha
Příběhy bez konce, Místodržitelský palác, Brno
II. ročník Salonu keramické tvorby, Č. Krumlov
Grafika členů SČUG Hollar, Paris-Epinay
5 x 10 Galerie Hollar, Praha
Příběhy bez konce, N.G. Kinského palác, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů
1994 Záznam nejrozmanitějších faktorů,Jízdárna pražského hradu, Praha
Pět českých keramiků, Galerie L. Finkenstein, Hamburk
Exhibition of modern Czech posters, Mons
Česká kresba 20. stol. Museum umění Olomouc
Moderní český plakát, Giku museum-Kanazawa Japonsko
Art Txec Funecion cultural Orinoco, Venezuela
Socha a hlína, Mánes, Praha
Colour in graphic art, Old Town Hall, Toruň
Art Txec, Museo de Arte contemporáno, Caracas
Grafika členů SČUG Hollar, La Gal. Parvi, Paris
Nechte na hlavě, Gal. u prstenu, Praha
Solidart 2000, Museum umění , Olomouc
International Print trienale, Krakow
Minisalon, Art and Culture center, Hollywood
Contémporary arts Center, Cincianiti
World Financial Center Court yard Gallery, New York
Trienale grafity, Krakow
1995 Minisalon, centre of Culture, Chicago
Grafika roku 1994, Maďarské kulturní středisko, Praha
Členská výstava SČUG Hollar Praha
Kresba nebo obraz, Moravská galerie Brno
Česká grafika, Mirbachov palác, Bratislava
Interkontakt grafik 95, Starom. radn. Praha
Současná česká grafika, SČUG, Hollar, Museum Bělehrad
Kresba 95, Hollar, Praha
Flintiáda, Olšany Open 95
Starozákonní motivy v čes. um., Gal. um. Roudnice nad Labem
Galerie umění Karlovy Vary
Internationale Grafik Triennale Messecentrum, Norimberg
II. aukční salón výtvarníků, Karolinum Praha
Abstraktní malba, Galerie Mag, Jabl. nad Nisou
Tschechische grafik Hollar, Galerie Himmelreich, Magdeburg
Variace pro dvě nohy, Galerie u prstenu, Praha
V. Trienále akvarelu, Novohrad. gal. Lučenec
1996 Grafika r. 1995, Starom. gal., Praha
Fenomenbarva, Gal. Hollar, Praha
Retrospektiva Trienále akvarelu, DK Bratislava
1. nový Zlínský salon, St. gal., Zlín
Malba, kresba, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
Česká litografie 90-let, Museum hl. města Praha
Vítězové soutěže grafiak r. 1995, Centrum české grafiky, Praha
Umění zastaveného času, České museum výtvar. umění, Praha
Novozákonní motivy v čes. umění, Gal. moderního um. Roudnice n.L.
Bienale kresby, Plzeň
Slávnosť, 25 čs a slov. umělců Venray, Holandsko
Bienale české grafiky, Gal. vtvar. umění, Ostrava
Fragmenty, Gal. u prstenu, Praha
Art at The Office – Cita Center, Praha
Message of the sign, Cultural Fundation, Abu Dhabi
Cultural place Peking, Dillí, Ankara, Nikósie, Tel Aviv,
Bejrút, Rijád, Teherán, Manila, Tokio
Festival české kultury Vilnius, Kunsthalle, Tübingen
ExChange of Czech-lithuania and Japan
Contemporary print Exib. ,Meguro Museumof art Tokyo,
Create Hamamatsu Gallery, Shizuoka
Iida City Museum, Nagano
The Tatsuno museum of art, Nagano Yurin-Kan in Kiryu, Gunma, Japonsko
Česká grafika, Cs. kult. středisko, Haag
1997 Český plakát 60. let, Morav. gal. Brno,
Umění zastaveného času, Moravská galerie Brno
Česká grafika, České kulturní středisko Varšava III
Aukční salon výtvarníků, Karolinum, Praha
Mezi tradicí a experimentem, Muz. umění. Olomouc
Umění zastaveného času, Státní gal. výtvar. umění, Cheb
Poselství světce, kryotakatedrála sv. Václava, Olomouc
Stopa člověka, Galerie Vltavín
Hollar 80. let, Starom. radnice, Praha
Šlí párty, Galerie u prstenu, Praha
Umělecká beseda 97, Mánes Praha
Keramono, Galerie Fronta, Praha
Umělecké poklady, GVU Ostrava, Mánes, Praha
Výstava členů AVG, Museum hl. m. Praha
International Print trienale, Krakov
Colour in Graphic Art, Torun
1998 Minisalon, Královská knihovna, Brusel
Šest současných umělců z Prahy, Hotel Paříž, Praha
Dílna, Galerie Chodovská tvrz, Praha
650 let Karlovy university, Karolínum Praha
Internationale Graphic Trienale Fair centre, Norimberk
Umění východní Evropy, sbírka K. Deschlera, Statthaus Ulm
Ústecký salon 98 Galerie pod radnicí, ústí nad Orlicí
Labyrint, II. Mezinárodní trienale grafiky Praha
VI. Trienale akvarelu, Novohradská galeria, Lučenec
Keramono, Galerie Fronta, Praha
IV. Aukční salon výtvarníků, Karolínum, Praha
Zahrada 98, Na Koletově, Náchod
Minisalon, Pražský hrad, Praha
Dílna, Galerie Chodovská tvrz, Praha
Aktuálný akvarel, Kulturný inštitut, Bratislava
Umělecká beseda 98, Mánes, Praha
Trienale 100 měst, Kamenina, Zwiec, Rabka, Krosno
1999 Mezinárodní jubilejní výstava litografie, Galerie DAP, Warszava
Grafika roku 98, Staroměstská radnice, Praha
Mezinárodní jubilejní výstava litogrfie, Klášter dominikánů, Praha
Česká grafika, Museu dela moderna, Rio de Janeiro
Eros II, Hollar, Praha
Přírůstky sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Festival komorní grafiky, Hollar, Praha
Zahrada 99, Na Koletově, Náchod
Intersalon 99, Dům kultury, České budějovice
Velkoplošná malba, Konvent, Plasy
Ústecký salon 99, Galerie pod radnicí
Norské mezinárodní trienále, Hebler Center, Habornveive
Art expo 99, Strahov, Praha
Grfaik aus der Tschechischen Republik, Kunstveirien, Coburg
Umění zrychleného času, České muzeum výtvarného umění, Praha
Museum de Arte Moderna, Rio de Janeiro
Umělecká beseda 99, Mánes, Praha
2000 Grafika roku 99, Staroměstská radnice, Praha
Ozvěny kubismu, České muzeum výtvarného umění, Praha
Via Dolorosa, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava
Velkoplošná malba, sympozium 99, Ambit strahovského kláštera, Praha
Umělecká beseda, Mánes, Praha
Současná minulost, AJK Hluboká na VLtavou
Trienale 100 měst, Lancut, Nový Tark, Opole, Krosno, Krajkow, Noromgerk
Alfa 2000 omega, Národní dům, Smíchov, Praha
Od nádoby k soše, Novoměstská radice, Praha
Ústecký salon 2000, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Praha
Česká grafika 60let, Galerie Vojtěšská, Praha
De Kunst van Škoda, Het Foppmanshnis, Leusden
Labyrint Česká republika, Universita Mexiko City
Festival komorní grafiky, Hollar, Praha
V. aukční salon výtvarníků, Karolínum, Praha
Dva konce století, České muzeum výtvarných umění Praha
Poslední výstava XX století, galerie mona lisa, Olomouc
Světlo zrození, muzeum umění, Benešov
Zeitgenössische tschechische grafik, Städtische Galerie Freiburk
Současné české výtvarné umění, Dům u rytířů, Litomyšl
Graphic Constellatiom, Szczecin 2000
2001 Trienale 100 měst, Dzierzoniow, Inowroclaw, Rabka
Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice
VII. trienále akvarelu, Novohradská galeria Lučenec
Ústecký salon 2001, Galerie pod radnicí Ústí nad Orlicí
Setkání XI.- hra, Galerie H, Kostelec nad Č Lesy
Černá a bílá, dům u Rytířů, Litomyšl
2002 Grafika roku 2001, Staroměsrská radnice Praha
III. přehlídka českého designu, Místo očisty, NG, Veletržní palác Praha
Česká grafika, Mánes, Praha
Duchovní rozměr grafiky, Hollar, Praha
Ústecký salon 2002, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Český filmový plakát 20. stol, Moravská Galerie, Brno
Johanes von Nepomuk, Museum modern kunst, Passau
Johanes von Nepomuk, Kloster Aldersbach
Typický obraz, Mánes, Praha
5. salon obce architektů, Písecká brána, Praha
III. Středoevropské bienale kresby, Plzeň
Český komiks a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003Jubilanti roku, Hollar, Praha
Grafika roku 2002, Staroměstská radnice, Praha
Ejhle figura, Hollar, Praha
Art Prague 2003, Mánes, Praha
Asociace a paralely, Galerie Caesar, Olomouc
Český komiks a výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Ostrava
Ústecký salon 2003, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Česká bible v průběhu staletí, Karolinum, Praha
Snídaně v trávě, Galerie La Famme, Praha
Johanes von Nepomuk, Raiffeisen Bank, Linz
Práce na papíře, (ze sbírky J. a M.. Mládkových) U kameného zvonu, Praha
Johanes von Nepomuk, Villa Gellini, Villaverla –Vicenza
Umělecká beseda, Galerie hl. města Prahy, Praha
2004 Johanes von Nepomuk, Kunstraum, Palac Porcia, Wien
Johanes von Nepomuk, Galerie Ambit, Praha
Grafika roku 2003, Clam Gallas palác, Praha
Colors, Galerie MK, Praha
Kresba, kresba…, Západočeská galerie, Plzeň
Orlický salon 2004, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Andělé a jiné bytosti, Galerie české plastiky, Praha
Art Prague 2004, Mánes ,Praha
2005 Pocta Kupkovi, Galerie Deset, Waldesovo muzeum, Praha
Grafika roku 2004, Clam Gallas, Praha
Zátiší, Obecní galerie, malostranská Beseda, Praha
Pocta Kupkovi, Galerie výtvarného umění, Cheb
Johanes von Nepomuk, Palacio los Serrano, Avila
Art Prague 2005, Mánes ,Praha
Ústecký salon 2005, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Les Arts graphiques Tchéques, Galerie Audbiac, Lussan
Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha
Pocta Kupkovi, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Johanes von Nepomuk, farní kostel, Platlling
Orlický salon 2005, Museum a galerie orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Osm malířů, Špálova galerie, Praha
Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
XI. Festival komorní grafiky, Hollar, Praha
Z depozitáře, Galerie Vltavín, Praha
Pocta Kupkovi, Galerie města Plzně
Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, Rabasova galerie, Rakovník
Pocta Kupkovi, Galerie umění, Karlovi Vary
2006 Česká bible v průběhu staletí, Biskupství, Hradec Králové
Barevná voda, Maďarské kulturní středisko, Praha
Johanes von Nepomuk, Arsenál-Muzeum, Varšava
Grafika roku, Clam Gallas palác, Praha
Johanes von Nepomuk, Muzeum Mimara, Zagreb
His Master’s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
Grafické techniky 4, Hollar, Praha
Art Prague, Mánes, Praha
Johanes von Nepomuk, Muzeum Stift Stams
Svět české grafiky, zámek Bruntál
Energie kresby, Výstavní síń Vídeńka, Plzeń
8. Aukční salon výtvarníků, Karolinum, Praha
Keramické setkání 2006, Městské divadlo, Kolín
2007 Johanes von Nepomuk, Muzeum města Bratislavy
Grafika roku 2006, Clam Gallas palác, Praha
Vědomí o člověku, Umělecká beseda, Západočeská galerie, Plzeň
Umělecká beseda, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
Pocta Václavu Hollarovi, Clam Gallas palác, Praha
Ustecký salon 2007, Ustí nad Orlicí
Umělecká beseda, Novoměstská radnice, Praha
Umělecká beseda, Galerie výtvarného umění, Most
Exotismy ve výtvarném umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008 Umělecká beseda, Západočeské muzeum, Plzeň
2008 Jubilanti roku, Hollar, Praha
Grafika roku 2007, Clam-Gallasův palác,Praha
Meeting Point, Arad bienale.Galerie města Plzeň
Exotismy ve výtvarném umění xx.století, Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Meeting Point, Arad bienale,Pöchlarn
Exotismy ve výtvarném umění XX.století,Galerie výtvarného umění Cheb
České umění 20.století,1970 - 2002, AJG, Hluboká nad Vltavou
Autoportrét v českém umění 20.a 21. století, AJG Hluboká nad Vltavou
Dialogy - Kalendáře pro Jindřicha Štreita,Galerie Smrčky Praha
Jak je neznáte, ze sbírek galerie,Galerie Benedikta Reita, Louny
Kunst und Wein, Hugsdorfer
XIV.Festival komorní grafiky,Hollar, Praha
Současné české umění, Astana,Bankong
9.Aukční salon výtvarníků,Karolínum,Praha
Autoportrét v českém uměni, 20.a 21.století,Galerie moderního umění, Hradec Králové
2009 Grafika roku 2008, Clam - Gallasův palác,Praha
Vítkovický zámek, Představujeme účastníky 3.ročníku Smalt art, Ostrava - Vitkovice
Mini UB, Galerie Vltavín, Praha
XV.Festival komorní grafiky, Hollar Praha
2010 Grafika roku 2009, Clam Gallasův palác, Praha