bibliografie

 
   

J. Padrta, Královská cesta, Výtvarná práce 16/17, 1968
P. Štěpánek, Cronica de Praga, Goya 92, 1968
V. Burda, II. Pražský salón, Výtvarná práce 9, 1969
P. Štěpánek, Kresby Aleše Lamra, Host do domu 6, 1970
J. Šmíd, Výstavy předjarní, Výtvarná práce 4, 1970
J. Padrta Výstava mladých, Výtvarná práce 9, 1970
P. Štěpánek, Arte attualle in Cecoslovacchia, D´Ars 56/57, 1971
H. Bažantová, Z jarních výstav, Výtvarný život 8, 1973
J. Kříž, Aleš Lamr v Jilské ulici, Umění a řemesla III, 1975
J. Kroutvor, Plakáty a obrazy Aleše Lamra, Film a doba 7, 1975
H. Schreiber, O jarním optimismu, Tvorba 15, 1975
J. Valoch, Výtvarný humor Aleše Lamra, Rovnost 10.4. 1979
P. Štěpánek, Cronica de Praga, Goya 151, 1980
Jazzpetit partitury, Jazzová sekce 1980
G. Lamon, Au jardin des enfants, Vivre Aujourd´hui 7.8. 1981
J. Dvořák, Kouzelná zahrada, Tvorba 20.10. 1982
J. Dvořák, Divadlo v pohybu, Scéna 25/26, 1982
P. Nedoma, Kresby Aleše Lamra, Výtvarná kultura 4, 1983
M. Langrová, Klíče k obrazu, Albatros, edice Objektiv, 1983
J. Kříž, II grottesco nell arte ceca contemporanea, Terzoocchio 3, 1983
J. Kříž, Hry na hru Aleše Lamra, Bydlení 2,1983
P. Štěpánek, La nueva generacion del arte checo, Goya 177, 1983
J. Dvořák, Jak se slaví 15. narozeniny, Sborník Než spadne opona, Brno
S. Hošková, Mladá kresba, Odeon Praha 1984
J. Hůla, Aleš Lamr, Gramorevue 1, 1987
R. M. Rinaldi, Una clinica pediatrica, Interni 370, 1987
Z. Lukeš, Nové dětské zdravotní středisko, Technický magazín 3, 1987
J. Macháček, Jak se nebát doktora., Bydlení 767, 1987
J. Hůla, Dablovky výtvarná hra Opus Musicum 3,1987
L. Žižková, Dětské zdravotní středisko, domov 3, 1988
O. J. Sekora, Pohoda v parku, Domov 2, 1988
J. Kříž, Kosmické hry Aleše Lamra, Literární měsíčník 6, 1988
M. Lamač, České zátiší na HLuboké, Ateliér 6, 1988
M. Klivar, Barevná plastika ve Vojanových sadech, Ateliér 9, 1988
J. Hůla, Na světě jsou všechny barvy, Svobodné slovo 1.10. 1988
P. A.Croset, Three projects by D.A. Studio in Czechoslovakia, Casabella 548, 1988
N. Řeháková, Kresby Aleše Lamra, Ateliér 20, 1988
P. Zadražil, Obrazy, objekty, kresby A.Lamra, Domov 1, 1989
J. Novotná, Výtvarník Aleš Lamr, Opus Musicum, 1, 1989
L. Tomsová, Lidé s kameny, Ateliér 3, 1989
L. Tomsová, Znakem je barevnost, Ateliér 5, 1989
L. Žižková, Příběhy příbramské školy, Domov 2, 1990
I. Sedláček, Nová tvorba, Ateliér 6, 1990
I. Sedláček, Aleš Lamr, Z malířské tvrby, Naše pravda 10/1990
I. Zhoř, Klíče k sochám, Albatros, edice Objektiv, 1990
J. Hůla, Cesta za světlem, Svobodný zítřek7, 1990
M. Sylvestrová, Československé užité umění, Design Journal 27, 1990
P. Nedoma, Světlo v temnotě, Ateliér 26, 1990
J. Machalický, Aleš Lamr, Poznámky z ateliéru, Tvorba 11, 1991
M. Krauzová, Putování Aleše Lamra z Moravy do Čech, Občanský deník 6, 1991
P. Nedoma, Současné křesťanství a současné umění, Umění a řemesla 3, 1991
I. Neumann, Aleš Lamr v galerii Via Art, Ateliér 23, 1992
K. a L. Cato, Graphics in The Third Dimension, Graphic SNA, Japonsko, 1992
B. Ćapka, Aleš Lamr, Ćeský deník, 20. 10. 1992
M. Kašpárková, Ví snad někdo jak vypadá cherubín, Lidová demokracie 16. 4. 92
J. Bal, Aleš Lamr rozsvítil Mánes, Svobodné slovo, 16. .1993
V. Lahoda, Lamrovo právo na Tramtárii, Lidové noviny, 15. 7. 1993
I. Zhoř, Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha, 1993
J. Fiala Obraz jako hra, Vesmír roč. 72/7 1993
K. Cikánová, Malujte s námi, Aventinum 1993
N. Matsura, Modern Czech Posters, Idea 241, 1993
E. Kůnová, President také maloval, Práce, 20. 2. 1993
P. Volf Minimalismus i barevná explose, Mladá fronta, 14. 7. 1993
I. Šalbovičová, Tvorba jako explosivní hravost, Telegraf 16. 7. 1993
J. Kříž, Lamrova retrospektivní série, Ateliér 1,1994
Z. Freisleben, Socha a Hlína podruhé, Ateliér 23/10,11,94
I. Neuman, Aleš Lamr, Ateliér 13, 1995
B. Ditrych, Aleš Lamr, Věda a technika, 8,1995
M. Mžyková, J.T. Kotalík, J. Valoch, Zakázané umění I, Výtvarné umění, 3-4/1995
J. Baroš, Malíř, který podlehl kouzlu barev, Večerník moravskoslezský, 13. 4. 1995
M. Slavická, M. Pánková, Zakázané umění II, Výtvarné umění 1-2/1996
K. Cikánová, Aventinum Praha 1996
P. Hron, Bomba u Mistra s palmou , Náš čas, 22. 7. 1997
J. F. Psycho-malerei aus Tschechien: A. L. zigt Bilder im MPI Münchechen, Merkur, 28. 2. 1997
I. Zimmerman – Geheimnisvollespiel – Südd Zeitung 6.3. 1997
J. Haas, Dílo vysmívající se konzumnímu životu, Deník říjen 97
E. Kircher, Spielerisch mit Farben umgehen, Bosh-Zünder 21.4. 1998
J. Pešice, Barevný třesk v presidentské kanceláři Listy Praha 1, 6. 5. 1998
R. Wagner, Aleš Lamr, malíř, grafik, keramik, M. F. dnes 12.6. 1998
J. Hůla, Aleš Lamr vystavuje na Novoměstské radnici grafiky roč V číslo 136. 16. 6. 98
P. Urban “ Z výtvarného umění se stále více stáva byznys”, Haló noviny 4. 6. 1998
P. Oslzrý, Páté divadlo v Pohybu, Program Divadla na Provázku Brno 1998
S. Wildová, Barvy jsou pro každého… Pražský čtrnáctideník č. 12 3. roč 1998
P. Pečínková, Contemporary Czech Paiting, Gordon and Breach Arts International, Australie
K. Jaroš, Lamrova tvorba dospěla k symbolům, MF DNES, 26.9. 1998
K. Cikánová, tužkou, štětcem nebo myší, Aventinum Praha 1998
R. Pivec, Vernisáž, Rychnovský zpravodaj, 1.10. 1998
H. Pusch, Sammlung Kurrt Descher im Stadthaus, Südwestpresse 26. Juni 1998
K. Jaroš, výstava nabízí nejnovější tvář Aleše Lamra M.F. DNES 4.8. 1999
K. Jaroš, Aleš Lamr vystavuje své práce v ústecké galerii pod radnicí, Orlické noviny 30.7. 1999
R. Wagner, Aleš Lamr míří dovnitř, EXIT, prosinec 1999
R. Wagner, Lamr směřuje do nitra obrazového pole, Lid. noviny 10.1. 2000
Z. Freisleben, Aleš Lamr, Energie barvy a tvaru, KERAMIK, 2/2000
L. Procházka, Český barok, Lamr a Kabala, Xantypa, září 2000
V. Dezortová, Na podlaze topinky, na střeše kůrky, Pěkné bydlení srpen 2000
P. Klimeš, Barevný svět Aleše Lamra, Veselý výlet, 17/2001
B. Uhlíř, Dvorní výtvarník presidenta, Moravské noviny, 3.4.2001
J. Soukup, vernisáž obrazů Aleše Lamra, Hradecké noviny 2,6,2001
L. Žižková, Pavel Šťastný, Art& Interier, Příloha ke katalogu, břeyen 2002
T. Hendrych, Love Letters, Místo očisty, duben 2002
A. Gregar a J. Kožnar, Čtyři roční doby Aleše Lamra, Nové Kralicko, 5.6. 2002
J. Kříž, Monografie, Aleš Lamr, Nakladatelství Art edition Černý, 2003
Z. Freisleben,Splněný sen, Moderní byt, 7. 7. 2003
T. Dittrich,Duch vane kam chce, Źivot víry, říjen 2003
J. Kříž, Duch vane kam chce, Atelier, 12. 2003
J. Machalický, Aleš Lamr od šedesátých let do současnosti, Lidové noviny, 10. 12. 2003
M. Richter, Steklík, Lamr ve Svitavách, Ústecké ozvěny, září, 2004
T. Dittrich, Dej mi nějakou barvu navíc, Život víry, 7-8 2004
I. Tvrzová, Chalupa s malířskou inspirací, Chatař a chalupář 8.2004
B. Ćuhelová, Pozvánka na výstavu, Naše město Svitavy, září 2004
D. Mezerová, V galerii XXL září barvy, Lounský press, 7. 10. 2004
E. Poláčková, Na malebném místě, Doma atd, 10. 2004
A. Lamr, Kreslím tedy jsem, Revue Art, 2. 2005
H. Trhońová, Aleš Lamr a Veselá kráska, T trendy 1. 2004
P. Kurka, Barevné chvění v obrazech Aleše Lamra, Noviny litvinovska, 3. 05
B. Fleissigova, Provence na kraji Prahy, BMW revue, 2. 2006
V. Perglerová, Na návštěvě u výtvarníka Aleše Lamra, Bydlíme, 4. 2006
Z. Freisleben, Hra doopravdy, Keramika a sklo, 6. 2006
P. Kosatík, Aleš Lamr Střílna, Národní 3, duben 2008
J. Šorfa, Namalujte si obraz,M.F. Dnes, 9. 1. 2009
J. Kříž, Monografiký katalog,nakladatelství Art edition Černý, 2009
B. Frajerová, Mánes září barvami, Lidové noviny, 5. 3. 2009
M. Čechovská, Dráty mi vlezly do obrazů,Hospodářské noviny, 5. 3. 2009
M. Gübelová, Pocta umělci v Parlamentu, Xantypa, březen 2009
P. Kovařík, Malíř vdechl barevný život...Deník pražský, 20. 3. 2009
Evak, VSOBĚ PANA LAMRA, Hauser, 19. 3. 2009
P. Kováč, Život a svět v barvách slunečního spektra, Právo, 20. 3. 2009
J. Chára, Symfonie barev,Panel plus. březen, duben 2009
P.Kosatík, Aleš Lamr, Střílna, Národní 3, duben 2008
J. Kříž, Aleš Lamr - obraz v architektuře, Architekt, květen 2009
J. Šorfa, Namalujte si obraz,M.F. Dnes , 9. 09
J.Kříž, monografický katalog,Art edition Černý
B. Frajerová, Mánes září barvami, Lidové noviny, 5. 3. 09
M. Čechovská, Dráty mi vlezly do obrazů,Hospodářské noviny, 5. 3. 09
M. Gübelová,Pocta umělci , v Parlamentu a Mánesu, Xantipa, březen 09
P. Kovařík, Malíř vdechl život…,Pražský deník 20. 3. 09
Evak, V sobě pana Lamra, Hauser, 19. 3. 09
P.Kováč, Život a svět v barvách slunečního spektra,Právo, 20. 3. 09
R. Drury, katalog, Obrazy a objekty galerie Doxa,Č. Krumlov
K. Křížová, Aleš Lamr už má své falsifikátory, Právo, 1. 10. 09
P. kovařík, Bible očima Aleše Lamra,Pražský deník, 2. 12.09
K. Křížová, Bible se hodí pro děti i dědy, Právo, 17. 12. 09